Home

Home

Acceptance and Commitment Therapie (ACT) voor mensen met autisme.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een relatief nieuwe therapievorm. Het doel van ACT is leren leven conform je waarden, ondanks beperkingen, angsten en andere psychische problemen.

In plaats van vechten om dingen te veranderen die je niet kunt veranderen, leren wat echt belangrijk is voor jou in het leven. 

Linda ten Barge (GZ-psycholoog bij het Autisme Expertisecentrum en Pro Insight) heeft veel kennis en ervaring op het gebied van ACT. Ze heeft de afgelopen jaren steeds meer zicht gekregen op de aanpassingen die nodig zijn voor mensen met autisme, om van deze behandeling te kunnen profiteren. Vanuit het Autisme Expertisecentrum en de Autisme Academy willen we, via deze website, onze ervaringen delen met hulpverleners en mensen met autisme. Het doel is om mensen met autisme zo goed mogelijk te kunnen helpen en dit kan het beste als inzichten gedeeld worden.

We roepen ook andere hulpverleners op om hun ervaringen met ACT te delen, zodat we mensen met autisme een zo optimaal mogelijke behandeling kunnen bieden. 

Voor mensen met autisme biedt de website informatie over wat ACT is en het geeft een overzicht van behandelaars die ACT geven. Ook is er ruimte voor ervaringsverhalen op deze website. 

Bij welke klachten kan ACT helpen? 

  • Moeite met het maken van keuzes
  • Moeite om richting te geven aan het leven
  • Bij een gebrek aan gevoel van zelf / identiteit
  • Wanneer negatieve gedachten niet irreëel zijn (en cognitieve gedragstherapie niet helpt).
  • Bij (zelf)acceptatieproblemen
  • Als de klachten niet goed behandelbaar zijn en het doel is deze te accepteren

Leven in de richting van waarden, ondanks beperkingen, angsten etc…